Consulta pública

 

L'Ajuntament de Freginals sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

Amb l'objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d'elaboració de les ordenances, possibilitant la presentació d'aportacions i suggeriments per un termini de 20 DIES HÀBILS

modificació del Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable

 

L'Ajuntament de Freginals sotmet a consulta pública la voluntat d'aprovar la modificació del Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable a la web municipal

 

Amb l'objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d'elaboració de les ordenances, possibilitant la presentació d'aportacions i suggeriments per un termini de 20 dies hàbils

 

Freginals, 28 de juliol de 2017

Fira d'artesania, reciclatge i gastronomia de Freginals.

Bases de participació


1- La Fira d'Artesania de Freginals la regeix i convoca l'Ajuntament de Freginals. L'organització comunicarà les normes complementàries que es determini.
2- La Fira es celebrarà als carrers del municipi adjacents al casc antic del nucli urbà: Major, pl. dels Arbres, del Roser, Verge de Montserrat, Verge dels Socors, Verge de la Mercè, Mossèn Miquel i Sant Antoni.
3- La data de la Fira serà el darrer diumenge del mes de maig, de 10.00 del matí a 20.00 de la tarda.
4- Podran sol·licitar la seva participació qui compleixi els requisits establerts a aquestes bases, així com a la sol·licitud d'admissió a la convocatòria corresponent. Les sol·licituds de grups i/o col·lectius, s'han de remetre com a sol·licituds individuals i amb tots els camps degudament complimentats per al seu registre independent, encara que puguin estar en un mateixa sol·licitud.
5- Per a registrar les sol·licituds d'admissió de forma correcta, aquestes han d'estar degudament complimentats en tots els apartats amb la resta de documentació exigida. La documentació obligatòria que ha d'acompanyar la sol·licitud és:

Llegeix més:Fira d'artesania, reciclatge i gastronomia de Freginals.

Subvenció de l'Institut Catalá de les Dones


L'Institut Catalá de les Dones h aprovat una subvenció de mil cuit-cents trenta dos euros (1.832,00€) a l'Ajuntament de Freginals per a la realització d'activitats vinculades al desenvolupament de Polítiques de Dones per l'anualitat 2016, concretament per a l'eix B2- Programació anual d0activitats adreçades a les dones, el qual tenia un pressupost de dos-mil dos-cents dotze euros (2.212,00€). Aquestes despeses s'han vinculat a:

  • Tallers artesanals tèxtils de la I FreginARTS, Fira d'Artesania, Reciclatge i Gastronomia de Freginals.
  • Taller de cuina de Freginals.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Freginals les següents subvencions

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Freginals les següents subvencions destinades als projectes que s'enumeren a continuació:

 

 

Gestió i funcionament d'equipaments municipals d'interès ciutadà: 2.188,91 euros

Inversió en equipaments municipals d'interès ciutadà: 1.890,97 euros

Programes i activitats de foment cultural: 1.573,78 euros

Protecció de la salut pública per la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans: 2.694,73 euros

Protecció de la salut pública per la seguretat de les zones de bany: 5.334,00 euros

Finançament de les despeses per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals: 813,39 euros

Realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat: 1.014,15 euros

Interessos dels préstecs: 1.862,59 euros