La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Freginals les següents subvencions

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Freginals les següents subvencions destinades als projectes que s'enumeren a continuació:

 

 

Gestió i funcionament d'equipaments municipals d'interès ciutadà: 2.188,91 euros

Inversió en equipaments municipals d'interès ciutadà: 1.890,97 euros

Programes i activitats de foment cultural: 1.573,78 euros

Protecció de la salut pública per la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans: 2.694,73 euros

Protecció de la salut pública per la seguretat de les zones de bany: 5.334,00 euros

Finançament de les despeses per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals: 813,39 euros

Realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat: 1.014,15 euros

Interessos dels préstecs: 1.862,59 euros