Subvenció de l'Institut Catalá de les Dones


L'Institut Catalá de les Dones h aprovat una subvenció de mil cuit-cents trenta dos euros (1.832,00€) a l'Ajuntament de Freginals per a la realització d'activitats vinculades al desenvolupament de Polítiques de Dones per l'anualitat 2016, concretament per a l'eix B2- Programació anual d0activitats adreçades a les dones, el qual tenia un pressupost de dos-mil dos-cents dotze euros (2.212,00€). Aquestes despeses s'han vinculat a:

  • Tallers artesanals tèxtils de la I FreginARTS, Fira d'Artesania, Reciclatge i Gastronomia de Freginals.
  • Taller de cuina de Freginals.