AJORNADA

L’Ajuntament de Freginals, per indicacions de les autoritats sanitàries, ha decidit AJORNAR la V FREGINARTS- Fira d’artesania, reciclatge i gastronomia de Freginals.

En aquest sentit doncs, queden suspeses totes les sol·licituds de participació fins nou avís. L’organització està treballant per buscar noves dates per la fira, les quals s’hauran d’ajustar a les necessitats i a les recomanacions de les autoritats sanitàries. Un cop es trobi nova data, s’obrirà de nou el període de sol·licitud de participació.

Pel que respecta al concurs EL IMPERDIBLE, es mantindrà obert segons l’establert, esperant també nova data però deixant a que els i les participants puguin seguir treballant amb les obres a presentar.

Per més informació, us podeu posar en contacte al correu electrònic eroldan@freginals.altanet.org o al telèfon de l’ajuntament de Freginals 977 572 789.

___

El Ayuntamiento de Freginals, por indicaciones de las autoridades sanitarias, ha decidido APLAZAR la V FREGINARTS- Feria de artesanía, reciclaje y gastronomía de Freginals.

En este sentido pues, quedan suspendidas todas las solicitudes de participación hasta nuevo aviso. La organización está trabajando para buscar nuevas fechas para la feria, las cuales deberán ajustarse a las necesidades y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Una vez se encuentre nueva fecha, se abrirá de nuevo el periodo de solicitud de participación.

Por lo que respecta al concurso EL IMPERDIBLE, se mantendrá abierto según lo establecido, esperando también nueva fecha pero dejando a que los y las participantes puedan seguir trabajando con las obras que van a presentar.

Para más información, contactar por correo electrónico a eroldan@freginals.altanet.org  o al teléfono del ayuntamiento de Freginals 977572789.

Subvenció PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019

Subvenció PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019:
 
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Nou vial de circumval·lació
Pressupost Elegible: 159.954,90 euros
% concedit: 19,12%
Import concedit: 30.582,00 euros


La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions anuals per l’any 2019, ha atorgat a l’ajuntament de Freginals els següents ajuts

La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions anuals per l’any 2019, ha atorgat a l’ajuntament de Freginals els següents ajuts:
 
– Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: 1.159,09€
– Millora dels consultoris mèdics de titularitat municipal: 1.349,12€
– Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i qualitat de l’aigua per consum humà: 1.232,00€
– Actuacions per a la protecció de la salut pública per la seguretat de les zones de bany (platges i piscines): 5.134,54€
– Accions de promoció i difusió de productes agroalimentaris i artesanals: 1.504,41€
– Activitats i programes de foment cultural per a poblacions de menys de 5.000 habitants: 1.737,04€
– Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonial i de valor cultural: 1.442,46€
-Subvencions d’interessos de préstecs del SAM: 1.940,74€