PLA DE CAMINS COMARCA DEL MONTSIÀ – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016-2019 Camí: BANDOLERS Municipi: FREGINALS Subvenció: 6.679,60€ Exercici: