AJUTS I SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2018

Actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió de la qualitat de l’aigua de consum humà: 2.032,39€ 

Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: 2.742,98€.

Actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat de zones de bany (platges i piscines): 6.340,80€

Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal: 246,23€

Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat per als ens locals: 1.446,62€

Programes i activitats culturals: 1.786,51€

Inversió en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials de valor cultural: 5.000,00€

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants  públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’ educació infantil a escoles rurals. Escola Josep Roncero Pallarès. Curs 2017-2018: 2.975,00€

Interessos préstecs: 2527,57€