Subvencions 2017

Actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió de la qualitat de l’aigua de consum humà: 463,02€. 

Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: 1.936,60€.

Actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat de zones de bany (platges i piscines): 7.660,00€

Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal: 3.749,70€

 

Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat per als ens locals: 1.279,48

Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI): 4.863,06

Programes i activitats culturals: 1.484,77€

Funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials de valor cultural: 2.168,10€

Inversió en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials de valor cultural: 4.485,50      

Interessos dels préstecs: 3.289,20