Subvencions de la Diputació de Tarragona

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS  ANY 2012


Concepte : Equipament clínic i mobiliari general

Import concedit : 4.902,00 €


SUBVENCIÓ DESTINAT AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS ANY 2012


Concepte : Instal·lació d’un hidrant

Import concedit : 3.125,03 €