Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, ha aprovat una subvenció de mil quatre-cents euros (1.400,00€) per l’actuació que es resumeix a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Escola rural “Josep Roncero”
Pressupost Elegible: 14.520,00 euros
% concedit: 9,64%
Import concedit: 1.400,00 euros